LALIX, s.r.o.
Kechnec 213
04458 Seňa
 
IČO: 44618727
DIČ: 2022760036
 
Telefón: 0907983586
Email: info (zavináč) vcelysvambroza (bodka) sk
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 23220/V
 
Dozorné orgány:
1) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04379  Košice  
2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 04011 Košice
3) Regionálna veterinárna a potravinová správa, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice

Product successfully added to the product comparison!